Ivo Kotek

lektor, kouč a terapeut

Co dělám

Terapie

Návštěva terapeuta není móda, ale nutnost, pokud chcete být v životě úspěšní a dosavadní rady přátel či rodiny nezabírají. Zjistěte, z čeho můžete čerpat svoji vnitřní sílu pro potřebné životní změny a s důvěrou se opřete o sebe samé. Najděte pomocí terapie ten správný návod, který vám bude fungovat. . 

Koučink

Smyslem koučinku není na sobě dřít jako mezek, ale pomocí chytrých technik pochopit, co je potřeba udělat k dosažení cíle a nalézt a udržet motivaci. Všichni můžeme být v profesním i soukromém životě spokojenější. Na začátku stačí 2 hodiny investovaného času za měsíc, postupně se snižuje frekvence na 1 hodinu měsíčně.

Workshopy pro firmy

Posiluji pocit odpovědnosti za dosažené výsledky u celých týmů – členů i vedení. Propojuji osobní vize jednotlivců s vizí celé organizace. Posiluji nejen výkonnostní, ale i sociální kompetence. Výsledkem je výkonný a loajální tým, který dokáže mít ze své práce radost a na který se můžete naplno spolehnout.

Z KOUČOVSKÉ PRAXE

Umění říkat „NE“ se vyplácí!

Potkávám spustu lidí i v manažerských profesích, kteří se perou s tak základním slovíčkem "NE". Čím to je, že se tohoto slova obáváme a patří téměř mezi zakázaná slova? Jednou měrou nevěříme sami sobě a nejsme si jistí, zda zvládneme reakci druhé strany, pokud řekneme, že něco dělat nechceme nebo nevyhovíme přání. Toto neznámo nás...

V novém roce to dobré pro Vás

V rámci minulého roku jsem se často v rámci své psychoterapeutické praxe setkával také s otázkami víry, náboženství a sebedůvěry. Někdo přijal křesťanskou víru a někdo ji po dlouhé době opouštěl.

Urputná pozitivita

Prý je třeba zapomenout na minulost a upínat zrak k lepším zítřkům s pozitivním očekáváním. Zní to logicky, kdo by se chtěl vracet do minulosti? Dívat se výhradně jen vpřed s sebou nese skrytá nebezpečí, o kterých se moc nemluví.

REFERENCE

Pan Ivo Kotek v naší organizaci pracuje jako psychoterapeut od roku 2018. Jeho klienty jsou rodiče s dětmi s poruchami autistického spektra (v rámci služeb raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Poskytuje jak individuální, tak i párovou terapii dle aktuálních potřeb jednotlivých klientů. Naši klienti spolupráci s panem Kotkem hodnotí velmi pozitivně. S panem Kotkem bychom velmi rádi spolupracovali i v dalších letech.

 Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA
Ředitelka, statutární zástupkyně a místopředsedkyně výboru, Rodinné integrační centrum z.s.

„Pan Kotek v naší firmě vedl 3 workshopy pro THP zaměstnance na téma komunikace, zvládání stresových situací a řízení změn, a to v r. 2018 a 2019. Účastníci získali nástroje, jak se dozvědět něco o svých návycích, programech chování a jak je vnímat v kontextu interakce s ostatními. Témata se nedotýkala pouze pracovního prostředí, ale byla zpracována s přesahem i do soukromého života.
Účastníci byli spokojeni, pan Kotek je příjemný lektor, se zájmem o to, aby naplnil požadavky zadavatele i účastníka.
Ráda ho doporučuji dalším klientům a přeji mnoho úspěchů.“

 

 Klára Hrotková
HR Manager, Fiamm Automotive Czech, a.s.

„Pan Kotek vedl pro naši společnost manažerský trénink na téma vztahová poselství v týmu. V rámci tohoto setkání jsme se věnovali budování autentické týmové koheze a principům vztahové dynamiky ve všech sociálních aspektech. Tento trénink měl u účastníků velmi pozitivní odezvu a budeme s panem Kotkem rádi spolupracovat na dalších aktuálních tématech“

 Monika Trsková
Area Sales Manager, Penzijní fond České spořitelny

 
IBM
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Carton Cajon
Veracomp
Fiamm
Unicredit
Raiffeisen stavební
Tchibo