REFERENCE

 
IBM
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Carton Cajon
Veracomp
Fiamm
Unicredit
Raiffeisen stavební
Tchibo
Penzijní fond ČS
Continental
 

CO O NAŠÍ SPOLUPRÁCI ŘÍKAJÍ KLIENTI

„Pan Kotek v naší firmě vedl 3 workshopy pro THP zaměstnance na téma komunikace, zvládání stresových situací a řízení změn, a to v r. 2018 a 2019. Účastníci získali nástroje, jak se dozvědět něco o svých návycích, programech chování a jak je vnímat v kontextu interakce s ostatními. Témata se nedotýkala pouze pracovního prostředí, ale byla zpracována s přesahem i do soukromého života.
Účastníci byli spokojeni, pan Kotek je příjemný lektor, se zájmem o to, aby naplnil požadavky zadavatele i účastníka.
Ráda ho doporučuji dalším klientům a přeji mnoho úspěchů.“

 

 Klára Hrotková
HR Manager

„Pan Kotek vedl pro naši společnost manažerský trénink na téma vztahová poselství v týmu. V rámci tohoto setkání jsme se věnovali budování autentické týmové koheze a principům vztahové dynamiky ve všech sociálních aspektech. Tento trénink měl u účastníků velmi pozitivní odezvu a budeme s panem Kotkem rádi spolupracovat na dalších aktuálních tématech“

 Monika Trsková
Area Sales Manager, Penzijní fond České spořitelny

„Pan Kotek patří mezi oblíbené a spolehlivé školitele.
Příprava na školení a výstupy jsou vždy na velmi dobré úrovni.

U dalších projektů bych neváhala s p. Kotkem znovu spolupracovat.“

 Mgr. Bc. Martina Lebedová
Team Leader, IBM Czech Republic

Celkově hodnotím přístup k účastníkům školení i samotnou metodiku, jakou byly vedeny tréninky pana Kotka, na vysoké profesionální úrovni.

Tréninky posunuly naše zaměstnance jak po profesní, tak i osobnostní stránce. Pozoruji zlepšení výkonů našich zaměstnanců a vzrostla také jejich spokojenost ve společnosti.

Určitě budu s panem Kotkem spolupracovat na dalších rozvojových programech pro naši společnost.

 Ing. Jan Vaněček
Vedoucí oddělení marketingu, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Pan Ivo Kotek nám v rámci firemního vzdělávání pomohl lépe uchopit týmovou spolupráci a komunikaci s našimi klienty. Díky tomu vidíme lepší obchodní výsledky. S panem Kotkem budeme spolupracovat i na dalších vzdělávacích programech.

 Mirka Blehová
ředitelka pobočky ve společnosti Raiffeisen stavební spořitelna

Ivo Kotka znám řadu let a spolupracuji s ním zejména v oblasti osobních manažerských školení. Oceňuji na něm především lidský pohled, zkušenosti a schopnost pojmenovat věci tak, jaké ve skutečnosti doopravdy jsou. Podobný smysl pro humor nám navíc dal příležitost se lépe poznat a prohloubit naši spolupráci i z osobního hlediska. Iva doporučuji všem, kteří mají buď zcela jasno a chtěli by se posunout, nebo třeba váhají a ještě hledají tu pravou cestu.

 Štěpán Feik
Business Development Manager, Veracomp

S Ivem Kotkem jsme přátelé již řadu let, ale o pracovních věcech jsme se vlastně nikdy pořádně nebavili. Jediné co jsem věděl, že provozuje poradenskou činnost, ale jakou, to jsem nevěděl. Proto jsem byl překvapený, když jsem se mu svěřil s problémy v oblasti motivace a řízení lidí, že mi dokáže pomoci.

Zprvu jsem se toho trochu obával, nechtěl jsem, aby do našeho přátelského vztahu zasahovala práce, ale brzy jsem poznal, že moje obavy byly zbytečné. To, v čem nám Ivo pomohl, bylo uvědomění si společných hodnot v konfrontaci s individuálními potřebami. Prostě, aby každý ve firmě vnímal sovou důležitost, potřebnost a zodpovědnost své práce.

Příjemným bonusem na závěr bylo, že změny, kterými jsme prošli, bylo možné hodnotit nejen ze subjektivního pohledu, ale jsou měřitelné například v podobě lepších obchodních výsledků.

 Jan Lála
ředitel společnosti Carton Cajon

Učím sociologii, filosofii a antropologii na VŠ. Považuji se spíše za člověka vědy, než populárních spekulací a mívám nedůvěru v „zaručené“ recepty na všemožná vylepšení našich duší a těl. V posledních měsících jsem vystaven enormnímu tlaku na pracovní výkon. Celkový stav jsem cítil jako nedostatek energie spojený s chvilkovými stavy jakési paniky – tísně, že svým závazkům nedostojím. Jako zřejmě každý člověk v takové situaci jsem začal uvažovat o jiném způsobu podpory své psychiky a tělesného stavu. Vzpomněl jsem na referenci, kterou jsem dostal od kamaráda z Prahy a zavolal panu Kotkovi s prosbou o pomoc. Už při samotném rozhovoru jsem cítil, jak se ty nejčernější mraky starostí rozpouštějí. Následovalo několik sezení. Práce nemám méně, ale dělám ji s jistou lehkostí a hravostí. I když se bráním přeceňovat účinky těchto sezení, nemůžu říci nic jiného, než, že vedle psychického stavu se výrazně zlepšil i můj stav tělesný.

 PhDr. Josef Kasal

Můj život provázely a provázejí chronické zdravotní potíže, spojené s psychickým vypětím a traumaty z dětství. Ivo Kotka jsem poznala před několika lety, na terapiích mi pomáhal hledat vnitřní rovnováhu a i mé zdraví se zlepšilo. Cítila jsem novou životní sílu a optimismus. Jeho laskavý lidský přístup a schopnosti mi pomohly najít vnitřní klid a sílu do dalšího života.

 Veronika Ratajová

Ivo Kotek je skvelý psychoterapeut, rozhovory s ním mi pomohly zvýšit sebevědomí a hlavně si uvědomit, že se nemusím vždy podřizovat tomu, co po mě chce okolí, protože je to můj život a jen já rozhoduji, co v něm jak bude. Pomohl mi stát se mnohem silnějším člověkem a za to moc děkuji.

 Hana F.

Prožívala jsem těžké období a potřebovala jsem jaksi „nasměrovat, otevřít oči a probudit k životu“. Po úvodní návštěvě jsem začala docházet na 10 intenzivních setkání. Po každém jsem se cítila o poznání lépe a při odchodech domů jsem svět viděla trochu barevněji. Po skončení celé terapie se má situace výrazně zlepšila, po akutních problémech nebylo ani památky. S odstupem 3 let mohu potvrdit, že díky Ivovi jsem oči otevřela, svůj směr našla a k životu jsem se opravdu probudila díky jeho naprosto profesionálnímu, přesto velmi citlivému a empatickému přístupu. Setkání s Ivem patří v mém životě k těm zásadním a jeho práci mohu jen doporučit.

 Kateřina H.