Mé zkušenosti

Tréninkům ve firmách a konzultantské činnosti se věnuji od roku 2007. Při všech trénincích propojuji znalosti, dovednosti a kompetence s japonskou moudrostí reflektující prvky kaizenu. Proč? Protože lidé v Japonsku mají trochu jiný přístup k práci, než většina lidí v západní Evropě. Japonci jsou velmi výkonní, dosahují vytyčených cílů a současně mají ke své práci úctu. Práci vnímají jako základní prostředek osobního růstu. Proto jsem propojil tréninky softskills s psychoterapeutickými technikami a japonskými prvky kaizenu do jednoho funkčního celku, který Vám přinese výsledky. Zaměřuji se zejména na oblast komunikace, leadershipu, věkové diverzity a sebeřízení ve všech sociálních aspektech. Dříve jsem působil (do roku 2016) na obchodních a manažerských pozicích v nadnárodních společnostech, jakými jsou například NetApp L.T.D., Telefónica O2 Czech Republic, Fujitsu či Penta. Více se dozvíte na webu www.souleconomy.cz

Keith Rosen

Představte si, jak by vaše dny vypadaly, kdybyste byli motivováni radostí namísto pokusy udržet se vždy o krok napřed před možnými negativními důsledky.

Bernard Shaw

Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili.

Seneca

Kdo neví, kam pluje jeho loď, tomu není žádný vítr příznivý.