Váš život. Vaše cesta.

Nejsem guru ani spasitel. Jsem terapeut.
Nenabízím univerzální recepty na problémy, ani rychlé řešení čehokoliv.

Terapie není o mém názoru ani o mém egu. Je to celé o Vás.
Pomáhám, abyste řešení svých problémů našli sami a s důvěrou se dokázali opřít sami o sebe.
Abyste svůj život žili šťastněji, uvolněněji a spokojeněji.

1. Vy určujete téma i tempo

Na začátku si jasně stanovíme podmínky setkávání i to, jak poznáme, že Vám terapie dává to, co potřebujete. Kdykoliv můžete terapii přerušit nebo na ni znovu navázat. Téma terapie můžeme v jejím průběhu změnit, pokud zjistíme, že je to třeba.

2. Nedávám žádné rady

Chci, abyste zůstali sami sebou. Abyste věřili sami sobě, respektovali vlastní intuici a zkušenosti. Pomohu Vám zlepšit úroveň Vaší sebedůvěry a sebeúcty. Tyto změny jsou trvalé, protože vychází z Vás.

3. Pečlivě naslouchám a nesoudím 

Možná poprvé v životě budete mít možnost říci, co Vás trápí, čeho se obáváte, co Vás znejišťuje, jáká jsou Vaše hluboká přání nebo čeho chcete dosáhnout. U mne najdete naprosto bezpečné prostředí, kde Vás nebude nikdo soudit. A co je řečeno v rámci terapie, zůstává zásadně mezi námi. Ctím Vaše soukromí.

4. Nemanipuluji

Najdete odpovědi na Vaše otázky a vydáte se na cestu, která bude Vaše a půjdete po ní rádi. Ano, bude to pod mým vedením, ale já do procesu budu zasahovat jen jako průvodce. Provedu Vás Vašimi vědomými i nevědomými bolestmi a obtížemi s citem a současně tak, abyste našli cestu, která pro Vás bude schůdná.

5. Nevytvářím závislost

Naučíte se dosahovat Vašich cílů, postupně poroste Vaše sebedůvěra a časem mě už nebudete potřebovat. 
Stanete se silnými osobnostmi, které těší žít a dokážete se sami vyrovnat se vším, co Vám život přinese.

6. Neopouštím Vás

Občas všichni zapochybujeme nebo zakolísáme. I po ukončení terapie se můžeme kdykoliv znovu /na pár hodin/ setkat, abyste si mohli utřídit myšlenky a zase vyrazit na cestu, kterou jste si zvolili a kterou si přejete jít.

 

 

 

ÚHRADA SLUŽEB

Terapii či koučink uhradí i Váš zaměstnavatel, pokud jste registrovanými členy společnosti Benefity a.s. a Benefity Plus!

Lze platit i platební kartou v rámci tohoto benefitního programu.

Nepracuji ve smluvních vztazích se zdravotními pojišťovnami, má to ale mnoho výhod:

  • nepotřebujete doporučení lékaře
  • výrazně kratší čekací lhůty, než je obvyklé u smluvních partnerů pojišťoven (přes pojišťovnu čekací lhůta běžně i 4 měsíce a více)
  • chodíte na terapii tak často, jak potřebujete, nejste závislí na ochotě Vaší pojišťovny uhradit jen určitý počet hodin
  • není veden záznam ve Vaší zdravotní dokumentaci.

Za všech okolností zachovávám mlčenlivost o všech detailech terapeutického setkání či koučování. Vyjimkou je ohlašovací povinnost trestného činu daná zákonem.

 

 

 

Keith Rosen

Představte si, jak by vaše dny vypadaly, kdybyste byli motivováni radostí namísto pokusy udržet se vždy o krok napřed před možnými negativními důsledky.

Bernard Shaw

Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili.

Seneca

Kdo neví, kam pluje jeho loď, tomu není žádný vítr příznivý.