Hodné dítě není dospělák

Pokud se vás někdo zeptá, zda jste dospělí, automaticky a možná i pohoršeně odpovíte, že samozřejmě ano.  Už vám přeci bylo 18 let a u některých z vás to bude možná  i delší doba.  A přesto se někdy zcela podvědomě zachováte jako malé dítě, aniž byste si to uvědomovali. Jsou to přesně ty případy, kdy chcete říci Ne, ale vypadne z vás ANO. Jak je to možné?  Mluvíme zde o podmíněném, naučeném reflexu, který vám usnadňoval život v dětství a který si přenášíte i do dospělého života.

 

Jako děti jsme se naučily, že pokud nebudeme zlobit, budeme plnit přání rodičů, babiček, dědů a později i učitelů ve škole, získáme za to příjemné benefty v podobě pochvaly, sladkostí  či dárků. To vám bylo nějaký čas příjemné a byl v tom i proces učení se základním lidským hodnotám a elementárnímu slušnému chování, což je v pořádku. Jenže v pozdějším věku, když už vám bylo třeba 8 let , jste si začali uvědomovat více i vlastní pocity a potřeby , které nemuseli být zrovna v souladu s tím, co chtěli rodiče či učitelé ve škole. Zkusili jste říct doma vlastní názor, nebo udělali něco po svém a rodiče se zlobili.  Možná jste i slyšeli věty typu“ tohle hodné holky nedělají“, „ tohle není naše hodné dítě, asi nám ho někdo vyměnil“ nebo „jestli takhle budeš pokračovat, skončíš v polepšovně“. Velmi rychle jste pochopili, že pokud nechcete ztratit přízeň rodičů, bude lepší přijmout jejich názor. Už jenom proto, že jsou dospělí a znají některé věci lépe. Současně se ve vás ale rozbujel i velký strach ze ztráty někoho, koho máte opravdu rádi. Poprvé jste pocítili nejistotu v lásce od rodičů. Uvědomili jste si, že to není něco stálého a velmi záleží na vašem chování.

Nechci, abyste se teď zlobili na rodiče, tento mechanismus výchovy jsme s různými obdobami zažili asi všichni, protože v době nedávno minulé se to jinak nedělalo a naši rodiče byli vychováváni úplně stejně. Jen vám chci ukázat, že jste  si naprosto podvědomě vytvořili návyk uspokojovat potřeby jiných lidí a vyměnili jste vlastní názory  a životní sny za příjetí od nejbližších a později od šéfů v práci. Možná, že i dnes ještě  pro vás není nic důležitějšího, než názor vnějších autorit. a potlačili jste v sobě svoje touhy, protože se zatím nevyplatí na nich pracovat. Obáváte se, že by vás okolí odsoudilo, zavrhlo a tato obava je jedna z nejsilnějších vůbec.Tuto obavu jako lidé v sobě máme miliony let a neseme si ji ještě z dob, kdy lidé po světě chodili s oštěpy. Pokud byl někdo vykázán z tlupy, pravděpodobně zemřel  buď hlady nebo jej roztrhalo nějaké zvíře. V dnešní době po vás nikdo nebude házet oštěpem, ale strach z nepřijetí je zde pořád. Stále bojujete o přijetí a už jste z toho mentálně i fyzicky unavení? Pořád ještě neumíte říci Ne? Nebojte, existuje cesta, jak můžete být sami sebou a zvládnout vlastní život.  Kudy do toho?

Tak zaprvé, přiznejte si pravdu a uvědomte si, kolikrát sami například lidi zvete na kávu, voláte jim, ale oni se vám sami neozvou.  Je toto rovnocenné přátelství? Za druhé si uvědomte, že když v práci zkolabujete, protože děláte práci i za ostatní, možná vám v rádiu zaměstnavatel nechá zahrát písničku a za 14 dní si na vás už nikdo ani nevzpomene. Vím, je to tvrdé, ale je to tak.  A teď za třetí: představte si ve své mysli, jak by vypadal váš život, kdybyste si věřili a cítili svoji vlastní hodnotu. Co byste zažívali, jak byste s lidmi mluvili, čemu byste se věnovali, jak by se k vám druzí chovali? Toto základní mentální cvičeni dělejte následujících 30 dní každé ráno po dobu minimálně 1 minuty  hned po probuzení.

Uvidíte, jak se vám začne měnit energie a jak se vám bude lépe vstávat do nového dne. Po čase si uvědomíte, že jste sebevědomější a už dokážete třeba kolegovi v práci odmítnout nějakou drobnost protože se vám to prostě nehodí.  Tuto zkušenost si váš mozek zapamatuje jako vaše vítězství a na základě toho budete odvážnější i příště. Na základě zvyšující se sebedůvěry si budete více uvědomovat, co je důležité pro vás a postupně si začnete vytyčovat vlastní hranice – tedy to, co je vaše a co je ostatních. No a pokud byste se do toho chtěli opravdu opřít a vybudovat si zdravou sebedůvěru rychleji, můžeme se domluvit na osobní konzultaci – i online. Více informací naleznete na mém webu, v sekci Terapie.