Pár slov o mně

Konzultanské a lektorské činnosti, zejména v oblastech manažerských a obchodních kompetencí, se věnuji od roku 2007.

Zaměřuji se na transformaci návyků a posilování kompetencí v oblasti řízení výkonu jednotlivců a týmů, komunikace ve všech sociálních aspektech, vyjednávání, leadershipu, řízení změn v týmech i firemních strukturách, dále tréninkům KAM a akvizičních obchodníků.

 V předchozích letech jsem působil na různých obchodních a manažerských pozicích v nadnárodních společnostech, jakými jsou např. NetApp L. T. D. , Fujitsu, Siemens, Telefónica O2 Czech Republic nebo Penta (VLM)

Při všech trénincích propojuji evropský pracovní koncept, založený na kombinaci kompetencí, znalostí a dovednosti, s japonským konceptem neustálého zlepšování – Kaizenu. Ten je v posledních letech celosvětově uznávaným pilířem dlouhodobé konkurenční strategie organizací.

Od roku 2016 mám vlastní terapeutickou praxi. 3,5 roku jsem se mimo práce věnoval akreditovanému psychoterapeutickému výcviku a výcviku v komunitní a skupinové terapii. Výcvik jsem absolvoval na PCA Institutu v Praze. Jako dobrovolník se věnuji terapii také v Rodinném integračním centru v Pardubicích, které pečuje o děti s poruchou autistického spektra a pomáhá jejich rodičům.

Na vyžádání mohu poskytnout i alternativní přístupy při práci s klienty (například pravidelné, sebepoznávací workshopy v Nepálu)

Můj profesní profil najdete na síti Linkedin.

 

 

 

ÚHRADA SLUŽEB

Terapii či koučink uhradí i Váš zaměstnavatel, pokud jste registrovanými členy společnosti Benefity a.s. a Benefity Plus!

Lze platit i platební kartou v rámci tohoto benefitního programu.

Nepracuji ve smluvních vztazích se zdravotními pojišťovnami, má to ale mnoho výhod:

  • nepotřebujete doporučení lékaře
  • výrazně kratší čekací lhůty, než je obvyklé u smluvních partnerů pojišťoven (přes pojišťovnu čekací lhůta běžně i 4 měsíce a více)
  • chodíte na terapii tak často, jak potřebujete, nejste závislí na ochotě Vaší pojišťovny uhradit jen určitý počet hodin
  • není veden záznam ve Vaší zdravotní dokumentaci.

Za všech okolností zachovávám mlčenlivost o všech detailech terapeutického setkání či koučování. Vyjimkou je ohlašovací povinnost trestného činu daná zákonem.

 

 

 

Keith Rosen

Představte si, jak by vaše dny vypadaly, kdybyste byli motivováni radostí namísto pokusy udržet se vždy o krok napřed před možnými negativními důsledky.

Bernard Shaw

Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili.

Seneca

Kdo neví, kam pluje jeho loď, tomu není žádný vítr příznivý.