Pár slov o mně

Konzultanské a lektorské činnosti, zejména v oblastech manažerských a obchodních kompetencí, se věnuji od roku 2007.

Od roku 2016 mám vlastní psychoterapeutickou praxi.

Zaměřuji se na transformaci návyků a posilování kompetencí v oblasti řízení výkonu jednotlivců a týmů, komunikace ve všech sociálních aspektech, vyjednávání, leadershipu, řízení změn v týmech i firemních strukturách, dále tréninkům KAM a akvizičních obchodníků.

 V předchozích letech jsem působil na různých obchodních a manažerských pozicích v nadnárodních společnostech, jakými jsou např. NetApp L. T. D. , Fujitsu, Siemens, Telefónica O2 Czech Republic nebo Penta.

Při všech trénincích propojuji evropský pracovní koncept, založený na kombinaci kompetencí, znalostí a dovednosti, s japonským konceptem neustálého zlepšování – Kaizenu. Ten je v posledních letech celosvětově uznávaným pilířem dlouhodobé konkurenční strategie organizací.

3,5 roku jsem se mimo práce věnoval akreditovanému psychoterapeutickému výcviku a výcviku v komunitní a skupinové terapii. Výcvik jsem abslolvoval na PCA Institutu v Praze. Jako dobrovolník se věnuji psychoterapii také v Rodinném integračním centru v Pardubicích, které pečuje o děti s poruchou autistického spektra a pomáhá jejich rodičům.

Můj profesní profil najdete na síti Linkedin.
Dlouhodobě spolupracuji se vzdělávací organizací pro manažery – Společností pro management a leadership.

CENY SLUŽEB

Psychoterapii či koučink uhradí i Váš zaměstnavatel, pokud jste registrovanými členy společnosti Benefity a.s. a Benefity Plus!

Lze platit i platební kartou v rámci tohoto benefitního programu.

Nepracuji ve smluvních vztazích se zdravotními pojišťovnami, má to ale mnoho výhod:

  • nepotřebujete doporučení lékaře
  • výrazně kratší čekací lhůty, než je obvyklé u smluvních partnerů pojišťoven (přes pojišťovnu čekací lhůta běžně i 4 měsíce a více)
  • chodíte na terapii tak často, jak potřebujete, nejste závislí na ochotě Vaší pojišťovny uhradit jen určitý počet hodin
  • není veden záznam ve Vaší zdravotní dokumentaci.

Za všech okolností zachovávám mlčenlivost o všech detailech terapeutického setkání či koučování. Vyjimkou je ohlašovací povinnost trestného činu daná zákonem.

 

Ceník Terapie:

Cena za 60 minut individuální terapie: 850,- Kč
Párová terapie 90 minut:  1500,- kč 

Ceník koučinku:

Cena za 60 minut: 2 800,- Kč (pro soukr. osoby)
Na vše Vám bude vystaven řádný daňový doklad.

Keith Rosen

Představte si, jak by vaše dny vypadaly, kdybyste byli motivováni radostí namísto pokusy udržet se vždy o krok napřed před možnými negativními důsledky.

Bernard Shaw

Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili.

Seneca

Kdo neví, kam pluje jeho loď, tomu není žádný vítr příznivý.