Pan Ivo Kotek nám v rámci firemního vzdělávání pomohl lépe uchopit týmovou spolupráci a komunikaci s našimi klienty. Díky tomu vidíme lepší obchodní výsledky. S panem Kotkem budeme spolupracovat i na dalších vzdělávacích programech.