V novém roce to dobré pro Vás

V rámci minulého roku jsem se často v rámci své psychoterapeutické praxe setkával také s otázkami víry, náboženství a sebedůvěry. Někdo přijal křesťanskou víru a někdo ji po dlouhé době opouštěl. Někteří lidé v křesťanské víře nacházeli vlastní ukotvení a někdo se potřeboval oprostit  z „okovů církve“ a znovu se volněji nadechnout. Někdo po dlouhé době uviděl své dobré stránky a více  si začal věřit. Co měli tito lidé společného?

Zejména touhu znovu pocítit radost, klid a nalézt vlastní sebeurčení v tomto světě. V tomto kontextu neexistuje správná víra nebo správný pohled na svět. Každý z nás k spokojenému životu potřebuje trochu něco jiného.

Přeji Vám, abyste dokázali ocenit to dobré, co se událo v minulém roce a nacházeli to dobré pro Vás i v roce 2019!