Proč rychlá řešení nemají dlouhodobý efekt?

Zdá se, že v dnešním světě je nejdůležitější rychlost, výkon a měřitelné výsledky.Tomu odpovídá i televizní reklama, kde můžeme s pravidelnou přesností vidět, jak jsou společensky přijatelní jen ti mladí, úspěšní, bohatí a zdraví.
Ten, kdo neodpovídá tomuto obrazu, se musí okamžitě „opravit“ aby zapadal do soukolí systému. Samozřejmě se hned nabízí zaručená řešení v podobě různých produktů či úvěrů na ně.Co je tento systém a soukolí? Dle mého názoru jsme tento systém přijali v rámci pseudosociálních pravidel dnešní doby.

Věříme, že vše se dá opravit rychle a snadno včetně našeho psychického rozpoložení. Proč vše potřebujeme opravit rychle? Většinu lidí, se kterými se potkávám, pohání strach, že pokud se rychle „neopraví“, mohou přijít o něco velmi hodnotného – práci, partnerku či rodinu atd.V dnešní době jsme si již zvykli, že jakákoliv slabost nebo pochyby o sobě samém jsou v dnešní společnosti jaksi nepřijatelné a musíme je skrývat. Zároveň jsme každý den konfrontováni a porovnáváni s ostatními nejen v TV reklamě, ale i na pracovišti v rámci různých „motivačních“ programů. Důraz je kladen na sebevědomé, talentované lidi. Téměř v každém pracovním inzerátu se můžeme dočíst “ hledáme kolegu silně orientovaného na výkon a výsledky“. To jediné se počítá a má nějakou hodnotu.

Zajímavé je, že když se potkávám s různými lidmi na všech profesních i společenských úrovních, všichni se téměř shodují na tom, že je stresuje být jen „výkonem a výsledkem“.Také o sobě pochybují a v jejich slovech je mnoho strachu, aby se o jejich pochybách a obavách nikdo nedozvěděl. Chtějí co nejdříve přebít tyto pochyby a opět podávat ty správné výkony. Ale sami sebe nemůžeme obelhat. Vždycky víme, jak se cítíme. A to je „voda na mlejn“ pro zázračná rychlá řešení. Nechceme se v ničem dlouho hrabat, chceme pilulku nebo rychlou, jakoukoliv terapii, abychom byli hned zase v pořádku a nikdo nic nepoznal.

Rychlých řešení lze nalézt spoustu a mnoho lidí tato řešení pravidelně zkouší. Někdy mohou krátkodobě opravdu pomoci, ale proč nefungují dlouhodobě? Při krátkodobé terapii se můžeme dostat v rámci povzbuzení do „lehké euforie“, ale nikdy si nesáhneme na kořeny našich problémů. Velmi často terapeuti (zejména ti, co se zabývají alternativními metodami terapie) interpretují vlastní názory, proč se klient nějak cítí a co by měl dělat. Lidé se pak houževnatě snaží řídit radami těchto terapeutů a pochopitelně selhávají. Dostavuje se pocit nedostatečnosti, frustrace a že jim již není pomoci. Proč selháváme, pokud se řídíme radami někoho jiného? Protože jdeme JEHO cestou a ne naší vlastní. Své problémy a bloky, které nám brání žít spokojený život si musíme vyřešit sami tak, jak nám osobně to vyhovuje. Terapeut by měl primárně klienta provázet na jeho cestě a pomáhat mu nacházet jeho vlastní odpovědi a cestu. Teprve potom klient znovu stojí na svých nohou, začíná si znovu důvěřovat a má úspěch.

Pokud nenajdeme vlastní cestu a odpovědi, naše problémy budou stále vyplouvat na povrch a blokovat naši cestu ke spokojenému životu. Žádná zkratka neexistuje, ikdyž ji mnoho „terapeutů“ na internetu prodává. Bloky a překážky v sobě musíme nejen nalézt, ale musíme je i kvalitně a dostatečně odžít. To ale nelze zvládnout během jednoho víkendového semináře či dvouhodinové terapie. Je k tomu třeba ochota znovu se ponořit do svých negativních emocí, prožít je, pochopit a získat nový VLASTNÍ náhled. Nový náhled na vlastní život musíme nejen mentálně pochopit, ale také emočně integrovat. A to si vyžaduje určitý čas. Tento čas nelze nijak vytěsnit z našeho života, každý má své vlastní tempo.

Je to podobné, jako když jsme se učili jezdit na kole. Nejprve jsme to neuměli a nestal se zázrak, abychom to po teoretické přípravě hned uměli. Museli jsme to zkoušet a padat, než jsme se to naučili. A dobrý terapeut je schopen a ochoten připravit bezpečné prostředí pro pády, učení i nové prožívání radosti klienta.