S Ivem Kotkem jsme přátelé již řadu let, ale o pracovních věcech jsme se vlastně nikdy pořádně nebavili. Jediné co jsem věděl, že provozuje poradenskou činnost, ale jakou, to jsem nevěděl. Proto jsem byl překvapený, když jsem se mu svěřil s problémy v oblasti motivace a řízení lidí, že mi dokáže pomoci.

Zprvu jsem se toho trochu obával, nechtěl jsem, aby do našeho přátelského vztahu zasahovala práce, ale brzy jsem poznal, že moje obavy byly zbytečné. To, v čem nám Ivo pomohl, bylo uvědomění si společných hodnot v konfrontaci s individuálními potřebami. Prostě, aby každý ve firmě vnímal sovou důležitost, potřebnost a zodpovědnost své práce.

Příjemným bonusem na závěr bylo, že změny, kterými jsme prošli, bylo možné hodnotit nejen ze subjektivního pohledu, ale jsou měřitelné například v podobě lepších obchodních výsledků.