Celkově hodnotím přístup k účastníkům školení i samotnou metodiku, jakou byly vedeny tréninky pana Kotka, na vysoké profesionální úrovni.

Tréninky posunuly naše zaměstnance jak po profesní, tak i osobnostní stránce. Pozoruji zlepšení výkonů našich zaměstnanců a vzrostla také jejich spokojenost ve společnosti.

Určitě budu s panem Kotkem spolupracovat na dalších rozvojových programech pro naši společnost.