Pan Ivo Kotek v naší organizaci pracuje jako psychoterapeut od roku 2018. Jeho klienty jsou rodiče s dětmi s poruchami autistického spektra (v rámci služeb raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Poskytuje jak individuální, tak i párovou terapii dle aktuálních potřeb jednotlivých klientů. Naši klienti spolupráci s panem Kotkem hodnotí velmi pozitivně. S panem Kotkem bychom velmi rádi spolupracovali i v dalších letech.