Rozvíjení vlastního potenciálu jako životní styl. 

Vzdělávání nás provází od narození až do smrti. Psychologové hovoří o tzv. sebeaktualizační tendenci, což znamená, že každý člověk, v jakémkoliv prostředí, má vnitřní touhu zdokonalovat svůj život a rozvíjet se. Jde o touhu rozvíjet svůj potenciál a seberealizovat se. A o hledání optimálního tempa a formy.

Mně osobně vzdělávání přineslo do života mnoho dobrého – a nemluvím zde pouze o akademickém či profesním vzdělání. Naučil jsem se v průběhu let, kdy jsem například vedl obchodní týmy v nadnárodních společnostech, nebo v počátku pracoval jako obchodník, určovat priority, komunikovat s různými lidmi na všech možných pozicích od mistrů výroby až po vrcholový management, zvládat vlastní sebeřízení a řízení týmu. Také jsem se naučil a stále rozvíjím kritické myšlení, které mi umožňuje třídit informace a správně se rozhodovat – většinou:) A mnoho dalších věcí, které přicházely a přicházejí s životními zkušenostmi.

V průběhu psychoterapeutického výcviku jsem se několik let intenzivně učil pracovat s vlastními emocemi. Pomohlo mi to lépe porozumět tempu a náročnosti individuálního procesu hledání a pojmenovávání vlastních tužeb a potřeb. Díky tomu teď mohu stejným procesem provázet další hledající, bez toho, že bych je jakkoliv soudil, manipuloval nebo tlačil na výsledky.  Jejich realizace je pak už jen na klientovi. 

Mojí seberealizací a radostí je ukazovat Vám – mým klientům v rámci zážitkových tréninků možnosti, jak sami můžete růst, rozvíjet se a těšit se ze své práce a života. Mezi mé klienty patří jak vrcholoví manažeři tak i zaměstnanci různě velkých firem, kde vedu zážitkové tréninky v souladu s kompetenčními modely nebo kompetenčními maticemi, aby bylo možné firemní vzdělávání relevantně měřit (zda vynaložené finanční prostředky přinášejí výsledky) a zkoumat progres v definovaných časových úsecích – viz záložka „Reference“.

Neučím své klienty „knižní techniky”, vycházím z vlastních osvědčených způsobů, které mi dlouhodobě fungují a přinášejí výsledky. Učím mé klienty také jejich vlastní hluboké sebereflexi, změnám jejich negativnich návyků na návyky konstruktivní a prospěšné a s tím jde v ruku v ruce i dlouhodobá změna chování, která přináší vytoužené výsledky jak ve firemní, tak i soukromé oblasti. Tyto pozitivní změny jsou nenásilné a trvalé.

 • Psychologie zdravé komunikace a anatomie konfliktů
 • Stress management
 • Age Management –  řízení věkové diverzity
 • Sebeřízení v intencích PCA přístupu (Time Management, GTD, myšlenkové mapy, prokrastinace)
 • Leadership a Management v praxi (vč. stavby a vedení týmů, mezitýmová komunikace, řízení výkonu jednotlivce i týmu,  motivace atd.)
 • Call centrum (telefonování, domlouvání schůzek, tvorba call scriptů, psychická hygiena)
 • Syndrom vyhoření, jeho prevence a možná východiska
 • Obchodní dovednosti (B2B i B2C, KAM)
 • Facilitace týmu, řešitelské workshopy
 • Manažerské pohovory (poskytování zpětné vazby, hodnotící pohovory, přijímací pohovor atd.)
 • Emoční inteligence a její využití v profesním i osobním životě
 • Základy projektového řízení
 • Firemní kultura
 • Mohu nabídnout sebezkušenostní skupiny (2-denní sebepoznávací workshopy).
 • Jako psychoterapeut/kouč se věnuji běžným lidským tématům jak v soukromé, tak i profesní sféře s možností přesahu do alternativních směrů (pravidelné workshopy v Nepálu)

 

 

 

ÚHRADA SLUŽEB

Terapii či koučink uhradí i Váš zaměstnavatel, pokud jste registrovanými členy společnosti Benefity a.s. a Benefity Plus!

Lze platit i platební kartou v rámci tohoto benefitního programu.

Nepracuji ve smluvních vztazích se zdravotními pojišťovnami, má to ale mnoho výhod:

 • nepotřebujete doporučení lékaře
 • výrazně kratší čekací lhůty, než je obvyklé u smluvních partnerů pojišťoven (přes pojišťovnu čekací lhůta běžně i 4 měsíce a více)
 • chodíte na terapii tak často, jak potřebujete, nejste závislí na ochotě Vaší pojišťovny uhradit jen určitý počet hodin
 • není veden záznam ve Vaší zdravotní dokumentaci.

Za všech okolností zachovávám mlčenlivost o všech detailech terapeutického setkání či koučování. Vyjimkou je ohlašovací povinnost trestného činu daná zákonem.

 

 

 

Keith Rosen

Představte si, jak by vaše dny vypadaly, kdybyste byli motivováni radostí namísto pokusy udržet se vždy o krok napřed před možnými negativními důsledky.

Bernard Shaw

Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili.

Seneca

Kdo neví, kam pluje jeho loď, tomu není žádný vítr příznivý.